Fertilitetsutredning

Fertilitetsutredning

Priserna gäller f.o.m januari 2024

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredning

– Prisvariation beroende på utredningens omfattning  (läkarbesök 1 800 kr, spermaprov 1 500 kr, hormonprover 700 kr)  1 800– 4 000 kr

Blodsmitescreening 900 kr/person

Klamydia/gonoreé 100 kr/person

Extra telefon/på plats konsultation läkare 900 kr

Infrysning av spermier

– Innan infrysning: spermaprov 1 500 kr,  läkarbesök 1 800 kr,  blodsmitescreening 900 kr, Klamydia/Gonoreé 100 kr
– Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 4 000 kr/påföljande 2 000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3 250 kr/år

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv, 1 500 kr/h

 

Begäran av journalkopior 150 kr (>10 sidor, 200 kr)

Uteblivet besök debiterad med 600 kr